Subwoofer Car Audio o średnicy 25cm.
Rekomendowana wielkość skrzyni: 20l przy zamkniętej konstrukcji.