parawan akustyczny

Parawan akustyczny powstał z myślą o tych, którzy nie mają możliwości wstawienia na stałe dużych ustrojów akustycznych do pomieszczenia z muzyką. Parawan jest lekki – waży 3,5 kg i można go na czas odsłuchu ustawić, by po wyłączeniu systemu znalazł się w innym miejscu. Z jego zalet skorzystają również ci melomani, którzy zaadaptowali akustycznie swoje pomieszczenie odsłuchowe.

Otóż parawany ustawia się na linii wyznaczonej przez fronty kolumn, lub tuż za tą linią. Sposób ich ustawienia stwarza szerokie pole do prób. Chodzi o kąt nachylenia względem kolumn, odległość od nich, jak i wspomniany dystans od linii kolumn. Także stopień rozwarcia skrzydeł parawanu – co umożliwiają wbudowane zawiasy – wpływa na zmianę charakterystyki ich działania.

Parawany są dyfuzorami o wysokości ca 138cm i szerokości 60cm. Do ich wykonania zastosowano 5 gatunków drewna o różnej gęstości. Rozpraszanie ułatwiają również niejednakowe średnice poprzecznych elementów.

Najlepsze efekty soniczne osiągnęliśmy przy zastosowaniu czterech parawanów ustawionych po dwa z każdego boku kolumny, ale użycie już dwóch sztuk w znaczący sposób poprawiło prezentację muzyczną.

Konstrukcja własna.

Zachęcamy do indywidualnych, niezobowiązujących prób.

Cena

1500 zł

Parawan akustyczny

Parawan akustyczny powstał z myślą o tych, którzy nie mają możliwości wstawienia na stałe dużych ustrojów akustycznych do pomieszczenia z muzyką. Parawan jest lekki – waży 3,5 kg i można go na czas odsłuchu ustawić, by po wyłączeniu systemu znalazł się w innym miejscu. Z jego zalet skorzystają również ci melomani, którzy zaadaptowali akustycznie swoje pomieszczenie odsłuchowe.

Otóż parawany ustawia się na linii wyznaczonej przez fronty kolumn, lub tuż za tą linią. Sposób ich ustawienia stwarza szerokie pole do prób. Chodzi o kąt nachylenia względem kolumn, odległość od nich, jak i wspomniany dystans od linii kolumn. Także stopień rozwarcia skrzydeł parawanu – co umożliwiają wbudowane zawiasy – wpływa na zmianę charakterystyki ich działania.

Parawany są dyfuzorami o wysokości ca 138cm i szerokości 60cm. Do ich wykonania zastosowano 5 gatunków drewna o różnej gęstości. Rozpraszanie ułatwiają również niejednakowe średnice poprzecznych elementów.

Najlepsze efekty soniczne osiągnęliśmy przy zastosowaniu czterech parawanów ustawionych po dwa z każdego boku kolumny, ale użycie już dwóch sztuk w znaczący sposób poprawiło prezentację muzyczną.

Konstrukcja własna.

Zachęcamy do indywidualnych, niezobowiązujących prób.

Cena

na zapytanie