Domus, Clearlux – Systems And Magic

Czy Domus i Clearlux są produktami hi fi?

Nie są nimi w sposób bezpośredni tak jak wzmacniacze, kolumny, odtwarzacze cyfrowe, nie są nawet akcesoriami w ścisłym znaczeniu tego słowa. To czym są w takim razie?

Są produktami spokrewnionymi z samą muzyką – mają pozytywny wpływ na wrażenia słuchowe jak i wibracyjny charakter dźwięku – fali akustycznej.

Są prawdziwymi narzędziami do kontrastowania, kondensowania zniekształceń elektromagnetycznych – Clearlux i zniekształceń geologicznych – Domus.

Do znanego  nam świata audio odnosi się to tak, że kształtujemy lepsze środowisko – bez części zniekształceń pochodzących od audio ale także poza nim – nie pochodzących od audio jako takiego. To lepsze otoczenie wpływa na nasze samopoczucie, zdolność do koncentracji i inne parametry psychoakustyczne.

Dążenie do polepszenia otoczenia pracy sprzętu audio i środowiska słuchacza było celem przy opracowaniu i rozwoju tych produktów.