IC RCA 6×9

roszerzona wersja serii EDIA

przewodnik: miedź

długość: 1m

cena 18000 zł

długości powyżej 1m na zamówienie