Sulek Audio Power seria EDIA lewy lub prawy

prawy lub lewy: faza po prawej lub lewej stronie

przewodnik: miedź

długość: 2m

inne długości powyżej 2m na zapytanie

 

Cena

6000 zł zł