Sulek Audio 9×9 Speaker

Sulek Audio 9×9 Speaker

Nasz flagowy model

Długość: 2x4m

Przewodnik: miedź

większe długości na zamówienie

Cena

40000 zł