Sulek Audio 6×9 Speaker

Sulek Audio 6×9 Speaker

przewodnik – miedź

długość – 2 x 4 m

większe długości na zamówienie

Cena

24000 zł