Sulek Audio Power 9×9 lewy lub prawy

z fazą po lewej lub po prawej stronie

przewodnik: miedź

długość: 2m

inne długości powyżej 2m na zamówienie

Cena

25000 zł