Sulek Audio Power 6×9 lewy lub prawy

z fazą po lewej lub prawej stronie

przewodnik: miedź

długość: 2m

inne długości powyżej 2m na zamówienie

Cena

15ooo zł