Komplet składa się z 3 stóp. Konstruktor wykorzystuje sztuczny koral jako materiał antywibracyjny.
Jedna stopa jest trochę mechanicznie uszkodzona (zdjęcie), co nie umniejsza poprawnego działania.