Bezpiecznik topikowy ceramiczny z miedzianymi stykami, pokrytymi srebrem. Znaczna poprawa dźwięku względem zwykłych bezpieczników „automatów”