Albedo Monolith Monocrystal RCA 0,75 m

Oryginalny karton