Słupkowe ustroje akustyczne na stojakach za miejscem
odsłuchowym. Pokój muzyczny na poddaszu.