rozszerzona wersja serii EDIA

przewodnik: miedź

długość: 4m

cena: 24000zł

długości powyżej 4m na zamówienie