Konstrukcja serbskiej firmy oparta na transformatorowej regulacji  siły głosu.